14.10.2018 BIAŁA NIEDZIELA

Już po raz kolejny Burmistrz Miasta Sandomierza – Marek Bronkowski przy współudziale różnych organizacji i instytucji,  w budynku Urzędu Miasta i pojazdach diagnostycznych zorganizował „Białą Niedzielę”. Mieszkańcy mogli tam uzyskać bezpłatne porady z zakresu dermatologii i dietetyki. Wykonywano też badania słuchu, poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego…. Nasze koleżanki Amazonki również tam były i uczyły zainteresowanych samobadania piersi na fantomie.