01.10. – 31.12.2018 ZADANIE PUBLICZNE

Nasz Klub Amazonek jest w trakcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Ochrona i Promocja Zdrowia” przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Temat: „Kompleksowe wsparcie dla kobiet po mastektomii piersi w powiecie sandomierskim”, a w tym:

– fizjoterapia po mastektomii piersi, obejmujące drenaż limfatyczny, indywidualną gimnastykę leczniczą lub zaopatrzenie w postaci plastrowania kinesiology taping,

– profilaktyka zdrowotna i aktywność fizyczna, obejmująca grupowe zajęcia ruchowe dostosowane do rodzaju schorzenia,

– wsparcie  społeczno-zawodowe, obejmujące cykl spotkań ze specjalistą, w trakcie których odbywają się zajęcia na temat zwalczania stresu, radzenia sobie z chorobą, a także dotyczące zmian jakie niesie choroba, zmian w sposobie funkcjonowania w społeczeństwie w aspekcie zawodowym i społecznym, a także możliwości rozwoju osobistego, których choroba nie powinna hamować.