ODPISY – 1 % OD PODATKU NA RZECZ NASZEGO KLUBU

Sandomierski Klub „Amazonki” po usamodzielnieniu się, dopiero dnia 17 maja 2018 r. uzyskał osobowość prawną i został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem : 0000730182. Stał się nowym samodzielnym stowarzyszeniem. Pomimo, iż nasza działalność jest kontynuacją i istnieje od  2000 r. nie możemy przekazywać na nasz KRS –  1% podatku, ponieważ nie mamy statusu OPP. Przepisy prawne mówią, iż musimy naszą działalność prowadzić samodzielnie przez 2 lata od uzyskania wpisu do KRS.

W tym roku, dzięki uprzejmości Zarządu Fundacji La zebra w Krzcinie, chętni chcący przekazać kwotę 1% podatku za 2018 r. na Nasz Klub, mogą to zrobić wpisując w zeznaniu podatkowym:

FUNDACJA  LA  ZEBRA  –  KRZCIN  KRS:  0000399302

Z  DOPISKIEM:  DLA  SANDOMIERSKIEGO  KLUBU  „AMAZONKI”

 

Darczyńcom serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc ułatwia nam realizację naszych celów statutowych, pomaga być wśród ludzi bliżej i na co dzień.