15.09.2019 FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ostatnią niedzielę przy pięknej pogodzie na Bulwarze im. Marszałka J.Piłsudskiego w Sandomierzu odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych połączony z piknikiem rodzinnym. Celem festiwalu jest promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców, jak również pogłębianie integracji organizacji pozarządowych, podejmowanie wspólnych działań oraz wymiana doświadczeń. Nad Wisłą promowały się sandomierskie organizacje, stowarzyszenia i instytucje. Były tam również Nasze Amazonki, które jak zwykle podczas takich akcji prowadziły profilaktykę raka piersi.