24.11.2019 AKCJA PROFILAKTYCZNA W DMOSICACH

24.11.2019 AKCJA PROFILAKTYCZNA W DMOSICACH

W ostatnią niedzielę Stowarzyszenie „Nasze Dmosice” zorganizowało akcję „Zdrowa Niedziela”, na którą zaprosiło wiele organizacji , a wśród nich Sandomierski Klub Amazonki. Nasze koleżanki wzięły udział w tym przedsięwzięciu, prowadząc profilaktykę raka piersi. Rozdawały ulotki prozdrowotne, uczyły samobadania piersi na fantomie itd… Za przeprowadzoną akcję otrzymały oficjalne podziękowanie /fot.niżej/.