07.03.2020 AKCJA PROFILAKTYCZNA

W sobotnie popołudnie na zaproszenie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Chwałkach, nasze koleżanki przybyły do siedziby KGW. W miłym towarzystwie i miłej atmosferze, w trakcie luźnej rozmowy, przeprowadziły akcje profilaktyczną raka piersi. Uczyły zebrane tam kobiety samobadania piersi na fantomie.