22.01.2020 AKCJA PROFILAKTYCZNA

Nasze koleżanki w środę 22 stycznia br. przeprowadziły akcję profilaktyczną w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu. Dla nauczycieli i uczniów szkoły prowadziły prezentację multimedialną. Uczyły samobadania piersi na fantomie, jak również rozdawały ulotki, „materiały” dot. profilaktyki raka piersi.