KONKURS

Ogłoszenie wyników konkursu profilaktycznego pt. „Badaj się – Chroń siebie i najbliższych”.
Tematyka świetnie się wpisuje w październikową akcję uświadamiania społeczności na temat chorób nowotworowych raka piersi, młodzież trafnie to przedstawiła w swoich pracach. Gratulujemy i dziękujemy uczniom za udział w konkursie.
O terminie uroczystości rozdania nagród powiadomimy w stosownym czasie.

 

Nagrodzeni i ich prace w kategoriach wiekowych tj. klasy 4-6 klasy 7-8;szkoły średnie 

Nagrody ufundowali: Urząd Miasta w Sandomierzu i Starostwo Powiatowe w Sandomierzu  

Klasy 4 – 6 szkoły podstawowe:
miejsce Amelia Ordon – Klasa V Katolicka Szkoła Podstawowa imŚwiętej Jadwigi Królowej  w Sandomierzu
II miejsce Eliza Kolano – Świetlica Środowiskowa Sandomierz 
III miejsce Amelia Tarkowska – Klasa IV Katolicka Szkoła Podstawowa imŚwiętej Jadwigi Królowej Sandomierzu  

Wyróżnienia 

1Błażej Szatan – Klasa VI d SP Nr 4 imJarosława Iwaszkiewicza Sandomierzu 
2Daria Śliwińska – Klasa IVB SP Nr 4 imJarosława Iwaszkiewicz  Sandomierzu 
3) Emilia Chorab – Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu 

Klasy 7 – 8 szkoły podstawowe:
miejsce Katarzyna Sendrowicz – Klasa VIIIB SP Nr 4 imJarosława Iwaszkiewicza Sandomierzu 
II miejsce Julia Brzozowska Świetlica Środowiskowa Sandomierz

III miejsce Melania Dziorek – Klasa VIIA Publiczna Szkoła Podstawowa imJerzego Ossolińskiego w Klimontowie. 

Wyróżnienia
1) Natalia Rocka – Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu 
2Oliwia Piwowar – Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu 
3Natalia Bełczowska – Klasa VIIIB SP Nr 4 imJarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu  

Szkoły średnie:
miejsce Joanna Sękul  Klasa IIIB LO imTadeusza Kościuszki w Sandomierzu  

II miejsce Julia Podsiadło – Klasa IIB LO imTadeusza Kościuszki w Sandomierzu  

III miejsce Aleksandra Bidas  – Klasa II c LO imTadeusza Kościuszki w Sandomierzu  

Wyróżnienia  

1) Estera Bałutowska – Klasa ILT Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego imZiemi Sandomierskiej Sandomierzu 
2Daria Wałaszczyk – Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu 
3Aleksandra Kwietniewska – klasa IIC LO imTadeusza Kościuszki w Sandomierzu 
4Martyna Słoma – Klasa IIB LO imTadeusza Kościuszki w Sandomierzu 
 

Komisja konkursowa:

  1. Katarzyna Pisarczyk 
  2. Beata Mojduszka 
  3. Grażyna Rękas  
  4. Ewa Bujak  
  5. Jolanta Drypa