03.07.2021 AKCJA PROFILAKTYCZNA

W sobotę na dziedzińcu zamkowym w Sandomierzu odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych. Celem Festiwalu jest promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców, jak również pogłębianie integracji organizacji pozarządowych, podejmowanie wspólnych działań oraz wymiana doświadczeń. Wokół zamku promowały się sandomierskie organizacje, stowarzyszenia i instytucje. Były tam również nasze Amazonki, które jak zwykle podczas takich akcji prowadziły profilaktykę raka piersi.