16.09.2021 NORWID – ROSTWOROWSKA EMANCYPACJA KOBIET

 

 

W czwartek 16 września w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu odbyło się wydarzenie wpisujące się w obchody Roku Norwidowskiego – otwarcie wystawy „Norwid-Rostworowska. Emancypacja kobiet”. Ekspozycja została przygotowana przez sandomierskie Muzeum Okręgowe we współpracy z Biblioteką Diecezjalną w Sandomierzu. Partnerem wystawy jest Sandomierski Klub „Amazonki”.

Ekspozycja, której zwornikiem jest podobnie rozumiane hasło „emancypacji kobiet” składa się z 2 części. Pierwsza prezentuje jedyny sandomierski rękopis Cypriana Kamila Norwida: późną rozprawkę pt. „Emancypacja kobiet”, własność Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Utwór podsumowujący poglądy tego zaangażowanego, filozofującego poety nt. natury i wolności kobiet ilustrujemy rysunkami artysty. Druga część ekspozycji przybliża postać Jadwigi Rostworowskiej z Popielów, jednej z ciekawszych, a zapomnianych uczestniczek polskiej debaty o tzw. kwestii kobiecej na przełomie XIX i XX wieku, przedstawicielki sandomierskiego ziemiaństwa związanej z pałacem w Kurozwękach koło Staszowa.

Inauguracji obchodów Roku Norwida w Sandomierzu dokonał dr Mikołaj Getka-Kenig, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Spotkaniu towarzyszyły wystąpienia korespondujące z tematem wystawy:

Referat ks. dra Piotra Tylca, Dyrektora Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu pt. „Norwid i inne rękopiśmienne skarby Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu”

Referat dr Urszuli Stępień, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu pt. „O kolekcji ks. Jana Wiśniewskiego i sandomierskich norwidianach”

Referat dr Anny Kowalskiej – Różyło z Działu Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu pt. „Sandomierski rękopis Norwida: Emancypacja kobiet”

Ekspozycja potrwa od 16 września do 24 października 2021 r. w baszcie gotyckiej przy Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu (I piętro).

Tj. przedruk ze strony internetowej Urzędu Miasta w Sandomierzu,